psykolog

Forskellen på en psykolog og en psykoterapeut.

Psykolog Vs. Psykoterapeut.

Både psykoterapeuter og psykologer beskæftiger sig med menneskers mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk i forbindelse med en lang række problemstillinger. Der er dog også forskelle, som det kan være en stor hjælp at kende til, når du skal vurdere, om det er en psykoterapeut, en psykolog du har brug for.

Psykoterapeuter

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, og derfor gælder nedenstående beskrivelse kun de psykoterapeuter der er godkendt af Dansk Psykoterapeut forening. De må derfor må kalde sig psykoterapeut MPF.

Psykoterapeuter tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. Mange psykoterapeuter arbejder også med kroppen og sanserne på mange forskellige måder. Det er et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuter under uddannelse træner de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærker dem på egen krop. Dette foregår via egenterapi, supervision og personlig udvikling. Mange færdiguddannede psykoterapeuter fortsætter med både egenterapi, supervision og personlig udvikling efter endt uddannelse.

Mange vælger uddannelsen som psykoterapeut for at slå sig ned som selvstændig med egen praksis. Andre gør det for at blive bedre til deres andet fag. Derfor kan man også beskrive uddannelsen som en efteruddannelse, mange psykologer, pædagoger, m.fl. tager for at styrke deres faglige profil.

Uddannelsen tager fire år på deltid og kræver egenbetaling.

Psykoterapeuter bliver uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, såsom sorg, kriser, stress eller angst. Dog uddannes psykoterapeuter ikke til at håndtere svære psykiske lidelser og stille kliniske diagnoser.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på primært tre områder:

  • En psykoterapeut har, under sin uddannelse, gennemgået egenterapi og personlig udvikling
  • En psykoterapeut uddannes ikke til at stille kliniske diagnoser
  • En psykoterapeut er ofte billigere end en psykolog

Psykologer

Psykologer tager også udgangspunkt i samtalen, og er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. Der er intet krav i uddannelsen om, at psykologer skal have gået i egenterapi, have modtaget supervision eller have arbejdet med personlig udvikling. En autorisation som psykolog – som bl.a. fordrer supervision – kan tidligst opnås to år efter afsluttet kandidatuddannelse. Dette er en frivillig ordning og dermed ikke en betingelse for at udøve sin praksis i Danmark.

At være psykolog er en beskyttet titel i Danmark, og titlen må således kun anvendes af personer med en kandidateksamen i psykologi (cand.psych.), psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.) eller en ligestillet eksamen.

Har du brug for en tid til psykoterapi, kan du booke en tid her

Del artiklen her

Facebook
Twitter
LinkedIn