Find indre ro, når stressen larmer

Jeg har efterhånden en del års  erfaring med at arbejde med stressrelaterede problematikker. Min tilgang er at finde ind til kernen, ved at tage fat i de bagvedliggende årsager til selve stressen. Med metoder fra psykoterapien skiller vi tingene ad og ser på stress-forløbet udefra. På den måde bliver det ofte meget synligt, hvad der i virkeligheden sker omkring dig, såvel som inden i dig. Dette indblik betyder, at du får en selvindsigt i dine egne handlemønstre, og at du bliver i stand til at ændre dem. Du genfinder din indre ro, samt styrke til at sige til og fra og minimerer dermed risikoen for tilbagefald kraftigt. Det er også vigtigt at der i et stressforløb bliver koblet stressreducerende samt stressforebyggende værktøjer på. Ofte er de bagvedliggende årsager, forskellige grader og variationer af depressioner og angst.

Kom hurtigt på den anden side af stress

– Involver din arbejdsgiver i dit stressforløb

Hvis der under forløbet bliver behov for at kontakte og samarbejde med din arbejdsgiver, er der også mulighed for det. Er det i perioder svært, at få fortalt din arbejdsplads om dine behov ifbm. dit stress-forløb, kan jeg agere bindeled mellem dig og din arbejdsgiver. Derved forbliver intet usagt, når det skal afdækkes, hvad der gør en positiv forskel for dig.

Lad mig hjælpe dig med at navigere i dit stressforløb – book en tid her.

Der findes mange symptomer på stress. De færreste er dog klar over at de signaler kroppen sender handler om stress. 

Psykiske stress symptomer kan være: 

 • Koncentrationsproblemer
 • Manglende humor
 • Negative tanker
 • Irritation
 • Humørsvingninger
 • Ked af det-hed samt let til tårer
 • Depression
 • Oplevelse af tomhed eller følelsesløshed
 • Dårlig hukommelse
 •     Angst

Fysiske stress symptomer

 • Hovedpine og muskelspændinger
 • Uro i kroppen
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer
 • Hjertebanken
 • Udmattethed
 • Manglende appetit
 • Øget lyst til sødt og/eller salt mad
Lise-Lotte er god til at give modspil i forhold de problemstillinger, der byder sig. Hun bringer analytiske værktøjer til samtalen, som gør det let for en mentalt overbelastet stressramt, at forholde sig rationelt til forløbet op til sygemeldingen.
- Tenna