Overgreb og krænkelser

Senfølger efter overgreb kan være mange. De kan også være årsagen til mange af de problematikker du slås med i hverdagen. 

Hvad enten det er overgreb, seksuelle overgreb eller andre krænkelser. 

En entydig definition af hvad et seksuelt overgreb er, findes ikke.

Hvad der påvirker og traumatiserer ét menneske, påvirker måske knap nok et andet. Når jeg arbejder med overgreb og krænkelser er min indgangsvinkel altid din oplevelse. Hvis du har en oplevelse af at være blevet krænket, kan det ikke diskuteres. Er du i tvivl om hvorvidt du føler dig krænket eller ej, så kan samtaleterapi med fokus på dine kropssansninger helt sikkert hjælpe dig til en afklaring. Også selvom du er i tvivl om, om du selv er skyld i overgrebene. Det er du aldrig.

Mit afsæt i behandlingen er de senfølger du oplever der står i vejen for at du kan trives og fungere i dit nuværende liv. Senfølger kan være en lang række sociale, psykiske samt fysiske vanskeligheder. Og spørgsmålet er, om du overhovedet har sat lighedstegn mellem de problematikker du står i og de overgreb du tidligere har oplevet.

Eksempler på senfølger kan være f.eks. PTSD samt angst og depressioner.  Det kan også være at du har svært ved at knytte dig til andre mennesker. Eller at du har svært ved at få dit parforhold til at fungere. Måske har du svært ved at sætte grænser overfor andre? Andre senfølger efter overgreb kan være udfordringer med lavt selvværd, tvangsforestillinger, spiseforstyrrelser mm.

Et psykoterapeutisk forløb kan være en mulighed for at minimere mange senfølger, eller helt få dem til at forsvinde. Du er velkommen til at kontakte mig til en snak for at få afklaret om et terapeutisk forløb kan hjælpe dig.

Her kan du læse Socialstyrelsens definition på seksuelle overgreb

Her kan du booke en tid