Overgreb og krænkelser

Senfølger efter overgreb kan være mange. De kan også være årsagen til mange af de problematikker du slås med i hverdagen. Hvad enten det er overgreb, seksuelle overgreb eller andre krænkelser. 

En entydig definition af hvad et seksuelt overgreb er, findes ikke. Og derfor kan det også være så svært at tage hul på samtalen, da man kan gå med følelsen af at episoderne ikke er valide.

Din oplevelse er altid valid

Hvad der påvirker og traumatiserer ét menneske, påvirker måske knap nok et andet. Når jeg arbejder med overgreb og krænkelser er min indgangsvinkel altid din oplevelse. Hvis du har en oplevelse af at være blevet krænket, kan det ikke diskuteres. Er du i tvivl om hvorvidt du føler dig krænket eller ej, kan samtaleterapi med fokus på dine kropssansninger hjælpe dig til en afklaring. Også selvom du er i tvivl om, om du selv er skyld i overgrebene. Det er du aldrig.

Går du med den overbevisning, kan det at blive mødt uden fordømmelse eller negligeren er meget forløsende. Og det er aldrig for sent at sætte ord på din oplevelse.

Overgreb og senfølger

Det kan også være at du har svært ved at knytte dig til andre mennesker. Eller at du har svært ved at få dit parforhold til at fungere. Måske har du svært ved at sætte grænser overfor andre? Andre senfølger efter overgreb kan være udfordringer med lavt selvværd, tvangsforestillinger, spiseforstyrrelser mm.

Eksempler på senfølger efter overgreb kan være

  • PTSD
  • angst
  • depression

Minimer senfølger med terapi

Mit afsæt i behandlingen er de senfølger, du oplever, der står i vejen for, at du kan trives og fungere i dit nuværende liv. Senfølger kan være en lang række sociale, psykiske samt fysiske vanskeligheder. Og spørgsmålet er, om du overhovedet har sat lighedstegn mellem de problematikker du står i og de overgreb du tidligere har oplevet.

Et psykoterapeutisk forløb kan være en mulighed for at minimere mange senfølger, eller helt få dem til at forsvinde. Du er velkommen til at kontakte mig til en snak for at få afklaret om et terapeutisk forløb kan hjælpe dig.

Læs mere om Socialstyrelsens definition på seksuelle overgreb.