Hvornår bliver en handling til et overgreb?

Skåret helt ind til benet er det når at: Den person handlingen er rettet mod oplever sine grænser overtrådt i en grad hvor oplevelsen efterfølgende skaber enten smerter eller ubehag i kroppen og er med til at ændre/hæmme fremtidige handlinger og væren.

 

Det betyder at det er vores oplevede følelse ved handlingen der bestemmer om den er et overgreb eller ej. Vores mulighed for at handle i situationen er bestemmende for hvor alvorlige de efterfølgende mén bliver. Det oplevede har altså langt større betydning end selve handlingens karakter. Det er klart at der findes handlinger der vil skabe alvorlige mén hos de fleste, men der er også en gråzone, hvor graden af mén vil være meget forskelligt fra person til person. Og ikke mindst, hvor du vil komme i tvivl om, om det er dig der er noget galt med eller ej. Hvor andre personer mener at du nu snart må komme videre.

 

Det er KUN din oplevelse der kan fortælle om du har været udsat for et overgreb eller ej. Dog kan du også opleve at du fortrænger følelserne i en sådan grad at du tænker at det nok ikke er tilfældet. Der er du nødt til at se på din efterfølgende ageren. Er du som du plejer at være? Eller har du ændret din adfærd?

 

Oplever du mén efter et overgreb, har du mulighed for at søge psykoterapeutisk hjælp til at få overgrebet bearbejdet. Dette vil minimere disse mén, eller helt få dem til at forsvinde. Det betyder at du i fremtiden igen vil opleve at blive dig selv. Det kan også betyde at du lærer dig selv og dine egne grænser bedre at kende. Og at du dermed får større sikkerhed i at sætte grænser du tidligere ikk har fået sat.

 

Du kan booke en tid til traumebehandling her.

Del artiklen her

Facebook
Twitter
LinkedIn